سامانه نشریات دانشگاه علوم پزشکی همدان- کارشناسان
کارشناسان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/4/12 | 

کارشناسان اداره توسعه و هماهنگی مجلات دانشگاه

نام: سیده سمیه

نام خانوادگی: میرزاجانی

مرتبه علمی: کارشناس ارشد

رشته تحصیلی: مهندس کامپیوتر

AWT IMAGE

نام:سارا

نام خانوادگی: جهانگیری

مرتبه علمی: کارشناس ارشد

رشته تحصیلی: مهندسی شهرسازی


AWT IMAGE

آدرس دفتر: دانشگاه علوم پزشکی همدان- معاونت تحقیقات و فناوری- اداره توسعه و هماهنگی مجلات علمی

تلفن دفتر: 38381795-081 ایمیل:journals@umsha.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه سامانه نشریات دانشگاه علوم پزشکی همدان:
http://journal.umsha.ac.ir/find.php?item=6.32.124.fa
برگشت به اصل مطلب