سامانه نشریات دانشگاه علوم پزشکی همدان- کارشناسان
کارشناسان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/4/12 | 

کارشناسان اداره توسعه و هماهنگی مجلات دانشگاه

نام: سیده سمیه

نام خانوادگی: میرزاجانی

مرتبه علمی: کارشناس ارشد

رشته تحصیلی: مهندس کامپیوتر
تلفن دفتر: ۹۸۸۱۳۱۳۱۴۰۴۸
ایمیل:journalsumsha.ac.ir

AWT IMAGE

نام:سارا

نام خانوادگی: جهانگیری

مرتبه علمی: کارشناس ارشد

رشته تحصیلی: مهندسی شهرسازی


AWT IMAGE

نام: سحر

نام خانوادگی: ساکی

مرتبه علمی: کارشناس ارشد

رشته تحصیلی: زیست فناوری پزشکی

آدرس دفتر: دانشگاه علوم پزشکی همدان- معاونت تحقیقات و فناوری- اداره توسعه و هماهنگی مجلات علمی

تلفن دفتر: ۰۹۸۸۱۳۱۳۱۴۰۴۷ ایمیل:journalsumsha.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه سامانه نشریات دانشگاه علوم پزشکی همدان:
http://irisweb.ir/find-6.32.124.fa.html
برگشت به اصل مطلب