فهرست مقالات


مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 1400، جلد ۲۹، شماره ۴
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی تأثیر معنویت‌درمانی بر تاب‌آوری بیماران تحت همودیالیز 1400/12/19 - Get XML Data ۱۹ بار
۲ روان‌سنجی نسخۀ فارسی مقیاس خودکارآمدی ورزشی در زنان باردار 1400/12/19 - Get XML Data ۱۹ بار
۳ واکنش‌های هیجانی به کووید ۱۹ و راهبردهای مقابله با آن در دانشجویان پرستاری 1400/12/19 - Get XML Data ۱۹ بار
۴ تأثیر تمرین همزمان استقامتی و مقاومتی بر سطوح آندروژن‌ها و عملکرد جنسی زنان یائسه 1400/12/19 - Get XML Data ۱۸ بار
۵ تجارب پرستاران از مراقبت تسکینی در بخش مراقبت ویژه نوزادان: یک مطالعه کیفی 1400/12/19 - Get XML Data ۱۸ بار
۶ اثربخشی آموزش فنون رفتاردرمانی دیالکتیک توأم با رایحه‌درمانی اسطوخودوس بر افسردگی و شایستگی مادری زنان نخست‌زای با دلبستگی ناایمن به همسر 1400/12/19 - Get XML Data ۱۹ بار
۷ تأثیر مشاوره روان پرستاری برعزت نفس و رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت بیماران مبتلا به اختلالات روانی دریافت کننده الکتروشوک درمانی :یک مطالعه کارآزمایی بالینی 1400/12/19 - Get XML Data ۱۸ بار
۸ شیوع اختلال استرس پس از تروما (PTSD) بدنبال اپیدمی COVID-۱۹ در کارکنان سلامت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 1400/12/19 - Get XML Data ۱۷ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه