فهرست مقالات


ارگونومی، 1400، جلد ۹، شماره ۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ کاربرد الکتروانسفالوگرافی (EEG) در ارگونومی: مطالعه مروری نظام‌مند 1400/12/19 - Get XML Data ۳۵ بار
۲ طراحی میز و صندلی ساخت طلا و جواهر واحد بنیان، تعاملی و ارگونومیک 1400/12/19 - Get XML Data ۳۵ بار
۳ بررسی تجربی مواجهه با ارتعاش انسانی و ارتباط آن با عملکرد فیزیکی در رانندگان ماشین‌های معدنی 1400/12/19 - Get XML Data ۳۷ بار
۴ بررسی اثر جامعه‌پذیری سازمانی و سرمایه اجتماعی بر مسئولیت‌پذیری پرستاران بیمارستان ایران: نقش میانجی اخلاق کاری 1400/12/19 - Get XML Data ۳۶ بار
۵ بررسی اثر دستکش‌های پزشکی بر روی قدرت چنگش و چابکی دستی 1400/12/19 - Get XML Data ۳۷ بار
۶ شناسایی و ارزیابی خطاهای سیستم‌های تعاملی انسان- ماشین با استفاده از تکنیک CREAM و روش تجزیه و تحلیل درخت خطا 1400/12/19 - Get XML Data ۳۵ بار
۷ طراحی مفهومی مبدل‌ میز ارگونومی با استفاده از داده‌های آنتروپومتری جامعه‌ ایرانی 1400/12/19 - Get XML Data ۳۶ بار
۸ تبیین مدل ارتقا رابطه کارگر و محیط صنعتی از منظر معیارهای معماری 1400/12/19 - Get XML Data ۳۶ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه