فهرست مقالات


ارگونومی، 1400، جلد ۹، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ ارزیابی بار کاری ذهنی و فرسودگی شغلی کارکنان درمانی در دوران پاندمی کووید-۱۹ در ایران 1400/12/19 - Get XML Data ۳۷ بار
۲ آیا مشخصات ارگونومی دستگاه‌های ورزشی پارکی زیر بغل و هوانورد با ویژگی‌های آنتروپومتریک کاربران مرد تناسب دارد؟ 1400/12/19 - Get XML Data ۳۸ بار
۳ بررسی نقش ارزش‌های سازمانی، رضایت از ارتباطات و رهبری فرهمند بر عملکرد شغلی با تأکید بر نقش میانجی مؤلفه‌های روان‌شناختی مرتبط با کار پرستاران 1400/12/19 - Get XML Data ۳۵ بار
۴ شناسایی و تحلیل خاستگاه‌های تاریخی حوزه ارگونومی به روش طیف‌سنجی سال انتشار منابع 1400/12/19 - Get XML Data ۳۵ بار
۵ اثر استرس ابتلا به کرونا بر فرسودگی شغلی پرستاران با نقش تعدیل‌گر سرمایه روان‌شناختی 1400/12/19 - Get XML Data ۳۵ بار
۶ همبستگی سیگنال‌‌های مغزی و سیگنال‌‌های صدای تراکتور مبتنی بر تحلیل فرکتال 1400/12/19 - Get XML Data ۳۵ بار
۷ مدل‌یابی ساختاری ارتباط جو اخلاقی و فرسودگی هیجانی با رضایت شغلی و تمایل به ترک شغل 1400/12/19 - Get XML Data ۳۵ بار
۸ بررسی احساس حرارتی ذهنی و ارتباط آن با استرس، اضطراب، افسردگی و عملکرد شناختی دانشجویان 1400/12/19 - Get XML Data ۳۸ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه