فهرست مقالات


ارگونومی، 1399، جلد ۸، شماره ۴
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ شناسایی و ارزیابی خطاهای انسانی مانورچی‌های لکوموتیو‌ها با استفاده از تکنیک SHERPA (مطالعه موردی در پروژه تعمیرات و توسعه بهره برداری ریلی) 1400/12/19 - Get XML Data ۱۷ بار
۲ رابطه بین پوسچر کاری و تناسب آنتروپومتریکی در ایستگاه‎های‎ کار: مطالعه موردی در چند صنعت بافندگی 1400/12/19 - Get XML Data ۱۶ بار
۳ تجزیه و تحلیل پیش بینانه خطاهای شناختی اپراتورهای اتاق کنترل (مطالعه موردی در صنعت پتروشیمی) 1400/12/19 - Get XML Data ۱۸ بار
۴ کارایی و کاربردپذیری واسط انسان رایانه در افراد دارای ضایعه نخاعی گردنی در دو روش بیوفیدبک EMG مبتنی بر بازی رایانه‌ای و بدون بازی رایانه‌ای 1400/12/19 - Get XML Data ۱۶ بار
۵ نقش عوامل فردی بر میزان تاب آوری فردی و بهره وری کارکنان یکی از صنایع نفت و گاز جنوب ایران در شرایط همه گیری بیماری کووید-۱۹ 1400/12/19 - Get XML Data ۱۷ بار
۶ شناسایی و ارزیابی خطای انسانی در فرآیند عملیاتی‌سازی انواع خودروهای آتش‌نشانی 1400/12/19 - Get XML Data ۱۶ بار
۷ مقایسه رضایت شغلی و استرس شغلی در پرستاران و کارکنان اتاق عمل و هوش بری 1400/12/19 - Get XML Data ۱۶ بار
۸ طردشدگی در محیط کار و پنهان‌سازی دانش با نقش میانجی تنش شغلی (مورد مطالعه کارکنان بیمارستان‌های دولتی استان لرستان) 1400/12/19 - Get XML Data ۱۷ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه