فهرست مقالات


ارگونومی، 1399، جلد ۸، شماره ۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ تأثیر ویروس کووید-۱۹ بر شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ یزد 1400/12/19 - Get XML Data ۱۸ بار
۲ بررسی سطح عدالت سازمانی و ارتباط آن با گشت‌زنی اینترنتی با مطالعه‌ای در شبکۀ بهداشت و درمان 1400/12/19 - Get XML Data ۱۹ بار
۳ بررسی تأثیر تغییر سازمانی بر سلامت روان کارکنان با نقش تعدیلگر حمایت و کنترل شغلی (مورد مطالعه: بیمارستان فرشچیان (سینا) همدان) 1400/12/19 - Get XML Data ۱۸ بار
۴ گشتاور ماهیچه‌ا‌ی و زاویۀ مفاصل ران و زانو و مچ پا در یک مدل هفت‌لینکی اپراتور سمپاش پشتی 1400/12/19 - Get XML Data ۱۹ بار
۵ بررسی رابطۀ بین ریسک‎فاکتورهای روانی‌اجتماعی و خستگی چنگش کارکنان دارای وظایف دستی 1400/12/19 - Get XML Data ۱۸ بار
۶ مقایسۀ‌ رضایت زناشویی و صمیمیت و عملکرد جنسی در پرستاران زن با شیفت‌های کاری ثابت و متغیر 1400/12/19 - Get XML Data ۱۸ بار
۷ طراحی میز و صندلی ارگونومی براساس تعیین مشخصه‌های آنتروپومتری دانشجویان: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران 1400/12/19 - Get XML Data ۱۷ بار
۸ ارزیابی ارگونومیک ایستگاه‌های کار در صنعت با تأکید بر ملاحظات اقتصادی (مورد مطالعه: صنعت خودرو) 1400/12/19 - Get XML Data ۱۸ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه